A Flama Protect, som experts en sistemas contraincendis...

extintores accesorios



EXTINTORS I ACCESORIS

Un extintor és un mecanisme de protecció contra incendis utilitzada per extingir o controlar focs petits, que en situacions d'emergència. No està dissenyat per al seu ús en un foc fora de control, ja que és una amenaça per a l'usuari, o d'una altra manera exigeix la perícia dels bombers.



















MANTENIMENT D'EXTINTORS:


Es obligatori realitzar el manteniment dels extintors de forma trimestral, anual i quinquennal Segons el RD 513/2017 i UNE 23120: 2011.

Segons normativa CTE DB SI 4 Capítol 2, RD 513/2017 i RD 2267/2004 també és obligatori senyalitzar la ubicació dels extintors amb una placa fotoluminiscent homologada.

En FLAMA PROTECT disposem de tot tipus de ACCESSORIS per a extintors:

● Armaris metalics, acer inoxidable o de polipropilè d'alta densitat (apte per a extintors).


● Fundes per a extintors de 6 a 12 Kg y per carros de 25 y 50 Kg..


● Suports de peu per a tot tipus d'extintores i espais..










Con la tecnología de Blogger.

FLAMA PROTECT © 2020