A Flama Protect, som experts en sistemas contraincendis...

proteccion estructurasPROTECCIÓ D'ESTRUCTURES

La protecció d'elements estructurals ja siguin d'acer o de fusta, és fonamental per mantenir la construcció a peu durant les tasques d'extinció, evitant així sumi col·lapse, el manteniment de la funció portant és el criteri bàsic.

Les estructures d'acer perdi aquesta Capacitat portant amb la temperatura i es necessari protegir-les amb materials que retarden el moment del col·lapse Fins a un temps acceptable (des dels trenta minuts EI-30 Fins a les 04:00 hores EI-240).

Per aconseguir aquesta resistència a foc existeixen productes com:

● Morters de Ciments i materials aïllants (fibres minerals, vermiculita, perlita, ...),
● Plaques de fibrosilicats.
● Pintures intumescents.

Aquesta protecció d'estructures és tan necessària aplicar-la en petits locals com a grans naus industrials.Morters:


Plaques:
Pintures:
Con la tecnología de Blogger.

FLAMA PROTECT © 2020